Evy's last Dance

Alba Nuadh McStevie's Karyarat Kim x Fire Shadow Grateful Platter Maximum (Baerke)

Dit is het laatste nestje van Evy en er zijn 4 pups geboren op 12-05-2021. Het zijn 3 teefjes en 1 reutje.  De bevalling was heel zwaar voor Evy, het heeft lang geduurd voor het eerste teefje werd geboren. Helaas is het eerste pupje levenloos ter wereld gekomen, we hebben haar Novalicious Dancing Star genoemd. Evy en de  andere pups doen het super goed. 

 Links: Novalicious Dancing with Fire - Rosy       

Midden: Novalicious Last Dance of Love - Cooper           

Rechts: Novalicious Dancing in my Heart - Missy